รู้ทุกเรื่องบางครั้งก้เจ็บกว่ารู้แค่บางเรื่องก้พอ
90 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา