มีดีรางวัลที่ 1 จ่าย 6 ล้านบาท และ 3 ตัวบนจ่าย 500 บาท ความหวังของคนจนกับค่าแรงวันละ 300 บาทเศษ แม้รู้ว่าคนโชคดีในเส้นทางนี้น้อย แต่ผู้ร่วมเดินทางมุมานะที่จะเป็นหนึ่งในร้อย,พันและล้านคนตลอดมา
ถึงวันหนึ่งประเทศนี้พัฒนาไปไกลค่าแรงวันละ 1,000+ บาทคนจนลืมตาอ้าปากได้ หวยจะเป็นทางเลือกสุดท้าย
3ถูกใจ
406รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...