😂😂😂ตอนฟังค่ะ เพราะถ้าพูดไปด้วยฟังไปด้วย ป้าคิดไม่ทันงะ555😂😂😂
  • 1
โฆษณา