การใช้ประโยชน์จาก Big Data ครับ
ตอนนี้ อาชีพ data scientist, data engineer, data analyst มาแรงมาก ขาดแคลนมาก
ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์ data เป็น จะได้เปรียบรายอื่นมาก
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา