เมื่อวันเวลาผ่านไป
แผลเป็นทางกายยังจางได้เลย
ประสาอะไรกับแผลใจ
แม้จะยังมีร่องรอยให้เห็น ให้รู้สึกบ้าง
แต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดมากเหมือนช่วงที่ยังเป็น "แผลสด"
  • 1
โฆษณา