30 ส.ค. 2022 เวลา 05:54 • ความคิดเห็น
โรคภัยไข้เจ็บ หลายโรคมิใช่จะหายได้เองด้วยเวลาเพียงอย่างเดียว โดยไม่ทำอะไรเลย ร่างกายมีระบบตรวจจับและต่อสู้กับเชื้อโรคก็จริง แต่บางโรคก็ลุกลามบานปลายจนถึงขั้นเสียชีวิต
“เวลา” ไม่ได้รักษาค่ะ แต่เวลา “ทำลาย” ทุกสิ่ง
ความทุกข์คลี่คลายได้ ความสุขก็จะจางหายได้เช่นกัน
แท้จริงแล้วก็คือความไม่เที่ยงนั่นแหละ!!
ทุกสิ่งเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป
1
โฆษณา