ปัจจุบันใช่ แต่ในอนาคตไม่แน่ค่ะ อาจจะแยกทางได้
มองว่าปัจจุบันคนที่เขารักกันจริง ๆ ก็มีค่ะ แต่ความรักมันก็ขึ้นอยู่กับความอดทน (เรื่องเงิน) ด้วยค่ะ ถ้าขีดความอดทน (เรื่องเงินที่ขัดสน) มันหมด ความรักก็จบเหมือนกันค่ะ
  • 1
โฆษณา