มัดรวมเทคนิคลงทุนแบบ DCA ใน SSF & RMF ให้เติบโต
3
เชื่อว่านักลงทุนหลาย ๆ คน น่าจะทราบถึงเรื่องของรายละเอียด และข้อดีของการลงทุนกับกองทุนรวม SSF และ RMF กันแล้วว่าเป็นอย่างไร และทำไมถึงตอบโจทย์สำหรับการออมในระยะยาว หรือการออมสำหรับช่วงวัยเกษียณ
4
แต่แน่นอนว่ายังมีนักลงทุนอีกหลายคน ที่อาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม SSF และ RMF เพิ่มเติม ซึ่งหนึ่งคำถามยอดนิยมนั้น ส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับสายออม ที่พร้อมทยอยลงทุนอย่างต่อเนื่อง หรือที่คนส่วนใหญ่ เรียกกันว่านักลงทุน “สาย DCA” อยู่เสมอ
1
เพราะด้วยหลักการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน ที่เน้นการลงทุนในจำนวนที่เท่ากัน เช่น ทุก ๆ สัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกปี ซึ่งเมื่อต้องมาเจอกับข้อกำหนดต่าง ๆ ของกองทุน SSF และ RMF แน่นอนว่านักลงทุนสาย DCA อาจต้องวางแผนเพิ่มเติม เพื่อให้พอร์ตของตัวเอง ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยที่ยังอยู่ในข้อกำหนดต่าง ๆ
1
นั่นจึงทำให้เกิดเป็นคำถามทางด้านเทคนิคของการลงทุนในกองทุนรวม SSF และ RMF ในแบบ DCA ตามมา ซึ่งวันนี้ เราได้มัดรวมเทคนิคการลงทุนแบบ DCA ในกองทุนรวม SSF และ RMF ที่หลาย ๆ คนอาจสงสัย หรือมองข้ามไป เอาไว้ให้กับคุณเรียบร้อยแล้ว
2
และถ้านักลงทุนท่านใด ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบ SSF และ RMF ที่มาพร้อมกับตัวเลือกทางด้านนโยบายที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบสินทรัพย์ อุตสาหกรรม หรือประเทศ ก็สามารถเลือกลงทุนกับหลากหลายกองทุนรวม SSF และ RMF จากทาง KTAM ได้เช่นกัน
3
เพราะการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนการเดินทางไกล ที่มีเส้นชัย ที่ต้องค่อย ๆ ลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย ไปพร้อม ๆ กับการเกษียณอย่างมีความสุขนั่นเอง
1
📱 ลงทุนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน KTAM Smart Trade ง่าย สะดวก ปลอดภัย
ดาวน์โหลด:
1
☎️ สอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขาย หรือ บลจ.กรุงไทย โทร. 02-686-6100 กด 9
คำเตือน:
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ: ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) / ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) / ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) / ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) เป็นต้น
1
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่ม
1
References:
  • 14
โฆษณา