เหตุและผลนั้นสำคัญก็จริงแต่เหตุและผลนั้นก็ไม่จริงในสิ่งที่สำคัญถ้าทุกคนสามารถเข้าใจหลักการที่สำคัญนี้ได้คุณจะเป็นเทพเจ้าบนโลกใบนี้ทันทีครับมีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวกำหนดเหตุและผลครับ👆👆👆👆👆👆👆👆👆
โฆษณา