ธรรมชาติมีสิ่งต่างๆ เป็นต้นแบบให้มนุษย์สัมผัสได้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น และกาย และเกิดการแปลสัญญานจากสิ่งที่สัมผัสได้เหล่านี้ด้วยสมองให้มีการตอบสนอง ทางจิต เช่น ชอบ ไม่ชอบ ได้ในทันทีทันใดแบบไม่ต้องผ่านการคิด ส่วนตัวจึงเชื่อว่าความรู้สึกมาก่อน ชุดของความรู้สึกจะสะสมเป็นสัญญาคือความจำได้หมายรู้ที่เรียกสัญชาติญานคือติดตัวมาในระดับจิต ไม่ต้องใช้สมองคิด
ส่วนความรู้นั้นเป็นชุดข้อมูลที่ผ่านการบันทึกทางสมองซ้ำๆ มีทั้งรู้ด้วยตัวเองและจากการบอกเล่าของผู้อื่น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยการคิด วิเคราะห์ แยกแยะต่อไป ดังนั้นจินตนาการน่าจะแบ่งได้เป็นสองชุดคือชุดที่เกิดจากความรู้สึกล้วนๆ และชุดที่เกิดจากความรู้บวกความรู้สึก จึงน่าจะเป็นไปได้ว่าจินตนาการมาก่อนความรู้(เป็นจินตนาการแบบไม่ซับซ้อน) แต่ในส่วนที่ซับซ้อนก็ต้องมีชุดความรู้มาประกอบจินตนาการด้วยเหมือนกัน หรือจินตนาการแบบที่เกินกว่ากรอบของความรู้ก็เป็นอีกระดับหนึ่ง คือระดับที่ไอสไตน์ยกย่องนั่นแหละ
1ถูกใจ
118รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...