เวลาช่วยเยียวยาให้ดีขึ้นได้
แต่ช่วยรักษาให้หายสนิทเหมือนไร้แผลไม่ได้หรอกครับ
  • 3
โฆษณา