ในหนึ่งวันเพื่อนๆ คิดว่าเราเสียเวลาไปกับอะไรมากที่สุดครับ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ทำงานค่ะ 😊
โฆษณา