เวลาทะเลาะเสร็จจงรีบเงียบเข้าไว้เดี๋ยวเรื่องจะไม่จบง่าย
  • 1
โฆษณา