“นักอ่านไม่ได้เป็นผู้นำทุกคน
แต่ผู้นำทุกคนเป็นนักอ่าน"
- แฮรี่ เอส. ทรูแมน -
ตวงให้เต็มตักให้ถี่
สุนทรีย์แห่งอารมณ์
ละเลียดชิมระริกชม
เพื่อชูใจให้เบิกบาน
@กระถางที่บ้าน
“มนุษย์ไม่ได้เลวเพราะ
ชาติกำเนิด ไม่ได้เป็น
คนดีเพราะชาติกำเนิด
แต่เป็น...คนดีหรือเลว
เพราะการกระทำ”
พุทธสุภาษิต
  • 1
โฆษณา