ติดโควิดเพิ่งหาย
ควรฉีดวัคซีนกระตุ้นต่อเลยมั้ย?
โดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไบโอเทค-สวทช.
ผมได้คำถามนี้บ่อยมาก และทราบว่าถ้าตอบไปว่ายังไม่ต้อง boost คนที่ถามหลายคนก็ไป boost อยู่ดี เพราะตั้งใจจะไปฉีดอยู่แล้ว แต่บังเอิญคำตอบที่ได้ไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่อยากได้ยิน ผมรองานวิจัยที่จะสนับสนุนแนวคิดนี้มาสักพักครับ และวันนี้ก็ได้เห็นออกมาจริงๆ กับผลวิจัยจากทีมวิจัยกลุ่มใหญ่ของ NIH สหรัฐอเมริกา
ทีมวิจัยได้เปรียบเทียบตัวอย่าง 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่า Prior-infected คือ คนที่ติดโควิดก่อนโอมิครอน แล้วไป boost เข็ม 3 หลังติด (คล้ายๆ กับกลุ่มที่ถามคำถามข้างต้น)
กลุ่มที่สอง เรียกว่า Un-infected คือ คนที่ไม่เคยติดโควิดมาก่อนเลย ฉีดวัคซีนปกติมา และ boost เข็ม 3 พร้อมกลุ่มแรก และไม่ติดโอมิครอนใดๆ ในช่วงที่เก็บข้อมูล
กลุ่มที่สาม เรียกว่า BA-1 post-infected คือ คนที่มา boost เข็ม 3 แล้วติดโอมิครอน BA-1 หลังจากนั้น ในช่วงที่เก็บข้อมูล โดยทีมวิจัยเก็บข้อมูลที่ 30 วัน และ 60 วัน หลัง boost เข็ม 3 ในแต่ละกลุ่ม ว่าเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร
1
ข้อมูลมีเยอะครับ แต่จุดที่เป็นสาระสำคัญที่สุดอยู่ที่ระดับแอนติบอดีก่อน boost เข็ม 3 และที่ 60 วันหลังจากนั้น ในกลุ่มที่ 1 (กลุ่มสีฟ้า) แตกต่างจากอีก 2 กลุ่มอย่างชัดเจน ทีมวิจัยระบุว่า คนที่ไปติดโควิดมาแล้วไป boost ต่อ ทั้งๆ ที่ระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของตัวเองยังไม่พร้อมถูกกระตุ้นด้วยวัคซีน ส่งผลให้วัคซีนไม่สามารถกระตุ้นแอนติบอดีได้ดีเท่าที่ควรครับ
ตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 นี้ ไม่สามารถกระตุ้นแอนติบอดีต่อไวรัสแทบทุกสายพันธุ์ไม่จำกัดแม้แต่กลุ่มโอมิครอน แสดงให้เห็นว่าระบบภูมิคุ้มกันต่อการตอบสนองต่อวัคซีนจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ครับ
รายละเอียดเชิงลึกที่ทีมวิจัยได้อธิบายไว้ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านต่อได้ครับ แต่ ประเด็นหลักๆ คือ การกระตุ้นด้วยวัคซีนควรดูปัจจัยความพร้อมของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยครับ บริบทของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน
  • 1
โฆษณา