ไม่จำเป็นค่ะ
เราอาจโชคดีในเรื่องอื่น ที่คนอื่นไม่เคยมีและกำลังอิจฉาเราอยู่เหมือนกัน
ควรพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่และเป็นอยู่
ดีกว่าพอใจในสิ่งที่ผู้อื่นมีอยู่และเป็นอยู่
นะคะ ชีวิตจะได้มีความสุข
  • 1
โฆษณา