รักตนเอง กับ การปรนเปรอตนเอง
การรักตนเอง
กับการปรนเปรอตนเองนั้น...ไม่เหมือนกัน
การปรนเปรอตนเอง
คือการตามใจกิเลส
อยากคิดอะไรก็คิด
อยากพูดอะไรก็พูด
อยากทำอะไรก็ทำ
อยากไปไหนก็ไป
อยากได้อะไรก็ซื้อ
มุ่งกระทำ...
ไปเพื่อสนองความอยากเฉพาะหน้าเป็นสำคัญ
ส่วนการรักตนเองนั้น
ไม่ได้มุ่งไปที่การสนองกิเลส
แต่มุ่งไปที่การฝึกฝนตนเอง
ให้รู้จักเอาชนะกิเลส
รู้จักลด ละ และเพิ่มเติมบางสิ่ง
เพื่อให้เกิดผลดีระยะยาว
เอาชนะกิเลสกับตามใจกิเลสนั้นแตกต่างกันมาก
เช่นนี้แล้ว เราจึงควรแยกให้ออก
ว่าอะไรคือการรักตนเอง
อะไรคือการปรนเปรอตนเอง
หลายคนเข้าใจผิด
ไปคิดว่าการปรนเปรอตนเองเป็นการรักตนเอง
เข้าใจว่าป็นสิ่งเดียวกัน
เมื่อเข้าใจผิดอย่างนี้
แต่ก็อยากจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่รักตนเองกับเขาบ้าง
จึงถาโถมประโคม เอาอกเอาใจตน
ใช้ชีวิตเต็มที่ภายใต้คำสั่งของกิเลส
โดยคิดไปเองว่า สิ่งนี้คือการรักตนเอง
ที่สุดแล้วการปรนเปรอตนเองแบบผิดๆ
ก็นำมาซึ่งความตกต่ำแบบไม่รู้ตัว
ได้เพียงความสุขฉาบฉวยตื้นเขิน เล็กน้อย
ขณะที่ภาพรวมใหญ่ของชีวิตย่ำอยู่กับที่
แทบไม่มีอะไรดีขึ้นเลย...
*** พศิน อินทรวงค์***
1 แชร์
74 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา