มีเพื่อน ไม่มีเพื่อน ไม่ใช่เรื่องของโชคค่ะ เป็นสิ่งที่เรากำหนดเอง แต่เราอาจจะไม่รู้ตัว เรียนรู้ที่จะเป็นมิตรกับตัวเอง ยั่งยืนที่สุดค่ะ
โฆษณา