คุณธรรม
ว่าคุณจะทำอะไร
จะประสบผลสำเร็จก็ต้องมีความซื่อสัตย์มากพอให้เค้าเชื่อในตัวเราเเละค่าขายกับเรา
 
การพูดคุยที่โกหกหรือหลอกลวง
ครอบครัวที่จะแตกแยกว่าปกครองด้วยความรุนแรงหรือความจริงเข้าใจ
แม่กับลูกว่าจะคิดว่าตัวถูกหรือรับฟังแล้วปรับปรุงนำไปใช้ จะสนับสนุนลูกหรือบังคับลูก
คำว่าดีหรือชั่วในตอนที่ทำอยู่ กำลัง ขณะทำ ทำแล้ว
ถามมโนธรรมในใจก็รู้ว่าถูกหรือผิด จะยอมรับหรือขัดแล้วทำต่อไป
ประมาณนี้มั่งครับ
3ถูกใจ
91รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...