ลองทำในสิ่งที่ไม่เลยทำสิครับแนะเรื่องดีๆนะ
แค่ความรู้ในโลกใครก็ศึกษาไม่หมดหรอกเพราะที่ศึกษาควารุ้อันใหม่ก็ออกมาแล้ว😆
12รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...