วิถีของสัตว์ป่าอยู่รวมเพศไม่สนเพศ กิน ปี้ ขี้ นอน
ใช้กำลังในการปกครองเหมือนสัตว์ทั่วไปๆ
มนุษย์ คือ สิ่งที่พัฒนาจากคน ไม่ขมขื่น แก่งแย่ง
มีมโนธรรมมากพอที่จากเรียกว่าสัตว์ประเสริฐ
ซึ่งในอดีตเริ่มจากไม่มั่วสุมเสพกามเเต่เป็นการยึดคู่ครองของคน สัตว์ประเสริฐเพราะอะไรแค่ฉลาดรึ
อย่างเดี่ยวคงไม่เรียกว่าประเสริฐแล้ว สัตว์ตัวอื่นละไม่ประเสริฐเหรอ คิดว่าก็มีสัตว์ที่มีความอดทน อดกลั้น ม้าบางตัวก็เรียกว่าสัตว์ประเสริฐคือทั้ง เร็วเหมือนม้าและอดทนเหมือนลา แต่คนที่อดทนได้ดีกว่าม้านั้นยอม ประเสริฐกว่า
67รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...