5 ก.ย. 2022 เวลา 23:46 • ปรัชญา
คนชั่วไม่ยอมรับว่าตัวเองชั่วหรอก ความคิดและการกระทำจะเข้าข้างตัวเอง เช่น ใครๆก็ทำกัน, ไม่ทำก็อดสิ ยุคสมัยนี้
ให้ดูที่เจตนา ว่าเป็นไปเพื่อคนอื่น เพื่อกลุ่ม และ​ไม่ใช่ด้วยความกลัว,ความอยากของตัวเอง
โฆษณา