5 ก.ย. 2022 เวลา 23:46 • ปรัชญา
ดูผลของความคิดที่แสดงออกมา.แม้ไม่แสดงออกมาให้เห็นแต่ความชั่วนั้นเกิดแต่ความคิดแล้ว.ความดี ความชั่ว เป็นสมมุติที่กำหนดกันด้วยศืลธรรมและกุศลประโยชน์ .ดี ชั่ว ในตัวคนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน ต้องชั่งน้ำหนัก จะเอาความชั่วเพียงส่วนน้อยมาหักล้างความดีจำนวนมากแล้วตัดสินว่าชั่วนั้นไม่ถูกต้อง.
โฆษณา