สังเกตุที่ความคิด,พฤติกรรมส่วนตัว และวิธีที่เค้าปฏิบัติต่อคนอื่นๆ ทั้งต่อหน้าและลับหลังครับ 🙂
115 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา