ไม่ใช่แค่สมัยนี้ คนตัดสินคนอยู่ทุกสมัย
มีเส้นบางๆ ที่อาจต้องแยกระหว่าง
"การตัดสิน กับ การประเมิน"
🌟 ข้อที่เหมือน : การตัดสิน และ การประเมิน เกิดได้ทั้งจากปมค้างใจของประสบการณ์ในชีวิต ทัศนคติบวก-ลบและองค์ความรู้ต่างๆ
🌟 ข้อที่แตกต่าง :
* ตัดสิน คือ มั่นใจ..ฟันธง! ว่าใช่!
ซึ่งอาจจะใช่! หรือ ไม่ใช่! เพียงเพราะเค้า "ไม่รู้ความจริง" แค่นั้นเอง
* ประเมิน คือ คิดวิเคราะห์ ว่าใช่! หรือไม่ใช่ก็ได้ ทั้งที่เค้าอาจรู้ว่าใช่! หรือไม่ใช่! โดยเหลือพื้นที่ไว้ป้องกันความผิดพลาด แสดงถึงความรอบคอบ
ดังนั้น *อย่าไปถือสาคนที่ชอบตัดสิน เพราะเค้าแค่ไม่รู้ อาจไม่รอบคอบนิดหน่อย ประสบการณ์ยังไม่เต็มสตรีม! 😊❤🤟
  • 4
โฆษณา