6 ก.ย. 2022 เวลา 03:21 • ปรัชญา
ดีคืออะไร
ชั่วคืออะไร
1.ศีล
2.กฎหมาย
-ในโลกของธุระกิจ(ตัวเลข)
-ในโลกของคน(การอยู่รวมกัน)
โฆษณา