ดีคืออะไร
ชั่วคืออะไร
1.ศีล
2.กฎหมาย
-ในโลกของธุระกิจ(ตัวเลข)
-ในโลกของคน(การอยู่รวมกัน)
96 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา