6 ก.ย. 2022 เวลา 03:22 • ความคิดเห็น
การใช้การแต่งตัวและหน้าที่การงานน่าจะเป็นวิธีการเบื้องต้นที่ง่ายวิธีหนึ่งที่คนเราจะใช้ในการทำความเข้าใจผู้อื่น
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากต่อจากนี้คือการที่ผู้ที่พยายามอธิบายเข้าใจผู้อื่นนั้นยึดถือกับความคิดบทสรุปว่าจะเป็นจริงตามนั้นซึ่งเหมือนเป็นการตัดสินบุคคลนั้นไปแล้ว จนนำไปสู่การมีความคิดเห็นปฏิบัติกับผู้อื่นตามสิ่งที่ตัวเองสรุปอย่างเต็มที่โดยไม่ระมัดระวังหรือเผื่อใจไว้กับความคลาดเคลื่อนของบทสรุป
การเป็นผู้ไม่ตัดสิน เป็นผู้ไม่ปลงใจเชื่ออาจจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่บุคคลต่างๆ พึงสร้างให้มีแก่ตนเองที่จะก่อเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น และสังคมได้
1
โฆษณา