6 ก.ย. 2022 เวลา 04:38 • ความคิดเห็น
มันคือปัจจัยแรกเริ่มในการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่เราสามารถรับรู้ได้ในตอนนั้นและเอามาวิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได้จากประสบการณ์ในอดีตของตัวเราที่ได้พบผู้คนมามากน้อยเพียงใดแล้วแต่ประสบการณ์ในแต่ละตัวบุคคล จึงได้ผลลัพธ์ของการประเมินในเบื่องต้น แต่ทั้งนี้ ตัวของเราประเมินเพื่อเข้าใจว่าบุคคลนั้น มีความเป็นไปได้ในทางดีหรือทางลบ และตัวเราจะสร้างวิธีในการวางตัวกับผู้นั้นว่าควรวางตัวกับเขายังไง พูดคุยยังไง ปลอดภัยหรือไม่ ส่วนตัวของผมมันคือสัญชาตญาณการป้องกันตัวเราเองในเบื้องต้นครับ
แต่เมื่อตัวเราได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเดิมคือการได้พูดคุย ได้เห็นไลฟ์สไตล์ ทัศนคติของคนๆ นั้น ความเข้าใจของตัวเราก็จะเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่เราได้รับครับ แต่สิ่งที่ชัดเจนที่จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ดีคือทัศนคติของแต่ละคน มันจะเป็นผลลัพธ์ที่แสดงออกมาในทางความคิดและไลฟ์สไตล์การแต่งตัว มุมมองต่อสังคมและโลกใบนี้ครับ
โฆษณา