6 ก.ย. 2022 เวลา 05:44 • ปรัชญา
ผมตัดเรื่องความดีหรือไม่ดี ออกไปจากชีวิตของผมไปเลยนะครับ เพราะผมมั่นใจตัวผมเองว่า ผมยังไม่เข้าใจคนดีหรือคนไม่ดี ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะย้อนดูประวัติของทุกคนบนโลกนี้ คำถามคือ คุณจะเจอคนดีหรือไม่จากการย้อนดูประวัติของทุกคน?
ก่อนจะเป็นคนดี มันก็ต้องเลวระยำมาก่อนกันทั้งนั้น แม้แต่พระพุทธเจ้าเอง ก่อนท่านจะมาตรัสรู้ ปรินิพพาน ท่านก็ต้องอาศัยประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อน แล้วทุกวันนี้เรามีการวัดค่าของคนดีโดยใช้วิธีใด แค่มีอดีตเคยติดคุก สังคมก็ตราหน้าไว้ละครับ
ผมเลยต้องเปลี่ยนความเข้าใจของผมเองใหม่คือ เราพึ่งพอใจกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราหรือไม่ ถ้าไม่ก็เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นก็จบไปครับ และถ้าผมยังมีความคิดแบบเดิมๆ อยู่ ผมจะไม่สามารถหาความสุขกับชีวิตของผมได้เลย ความดีหรือความชั่ว มันคือสมดุลของชีวิตที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เกิดการเรียนรู้พัฒนาครับ ถ้าให้คุณนึกภาพว่าบนโลกนี้มีแต่คนดี คิดดี ทำดี ไปหมด คุณนึกภาพนั้นออกหรือไม่ แล้วโลกใบนี้มันจะมีสีสัน ความท้าทาย ความตื่นเต้น อยู่ไหมครับ
โฆษณา