เมื่อมหาวิทยาลัยอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป ‘ธรรมศาสตร์’ จะเหลือแค่ ‘ประวัติศาสตร์’ หรือไม่ ?
ในยุคที่มหาวิทยาลัยกำลังถูกดิสรัปต์ จากโลกแห่งการเรียนรู้ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัย... อ่านต่อ
13รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...