ประเทศแถวอาหรับที่เจริญมากๆเช่น UAE ดูไบ กาตาร์ คุเวต ประเทศเหล่าหนี้อัตราเคสการข่มขืนน้อยมากๆ ทั้งๆที่การค้าประเวณีก็ผิดกฎหมาย ที่เค้าต่างกับเราคือความปลอดภัยในที่สาธารณะ ตำรวจ การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากๆ
โฆษณา