เเสงสว่างค่ะ มาจากคนข้างหลังที่คอยเป็นกำลังใจ ให้เรามีสิ่งที่นำทาง.........
นำทางในที่นี้คือ รู้จุดหมายค่ะ ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อใคร อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
โฆษณา