บ้างครั้งก็คิดว่า ตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียว.......เเต่บางมุมก็คิดว่า คิดไปเอง.....
เเต่ความรู้สึกมันไม่เคยโกหกนะคะ รู้สึกคือรู้จัก.........
เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ...............
พบเจอค่อนข้างบ่อยอยู่ช่วงหนึ่ง เพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้ไปทำบุญเลย ได้พบเจอสิ่งที่คิดว่า ไม่ได้คิดไปเองเเน่ๆ ทั้งเงา ทั้งความรู้สึก เเละทั้งการมองเห็น
โฆษณา