13 รายวิชา สจล. ผ่านเว็บไซต์
#Thaimooc สำหรับผู้สนใจ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
1.) การถ่ายภาพเบื้องต้น | Basic Photography https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL001+2017/about
2.) การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ | Creative Photography
3.) โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน | Foundation of Motion Graphic https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL011+2019/about
4.) คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ | Computer for Speech and Presentations
5.) หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร | Principles of Agricultural Economics
6.) การท่องเที่ยวโดยชุมชน | Community Based Tourism https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL014+2019/about
7.) สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ | Creative Video Production
8.) การผลิตหนังสั้น | Short Film Production
9.) การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น | Principle of Animal Husbandry https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL007+2017/about
10.) หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร | Principles of Agricultural Extension
11.) การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน | Algal Cultivation https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL012+2019/about
12.) การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม | Pet Management
13.) การปลูกพืชเบื้องต้น | Principle of Crop Production
.
📌 วิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
📌 ขั้นตอนเรียนออนไลน์กับ Thai MOOC
.
#สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #ThaiMOOCระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง #คอร์สออนไลน์ #คอร์สฟรี #KMITL
©️CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน
.
📌 ติดตาม CMMU Library
Facebook : CMMU Library
twitter : @cmmulib
IG : cmmu.library
เรียนฟรี กับ สจล.
  • 1
โฆษณา