ข่าวด่วน !! สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ของอังกฤษ ได้เสด็จสวรรคตแล้ว
รายงานข่าวจากอังกฤษ โดยพระราชวังบักกิงแฮมได้แถลงว่า สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สองประมุขแห่งอังกฤษ สหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ ได้สวรรคตด้วยอาการอันสงบ ณ ปราสาท Balmoral ที่สกอตแลนด์แล้ว
จากข่าวคราวตลอดระยะเวลาช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา มีกระแสข่าวออกมาเป็นระยะ เกี่ยวกับพระพลานามัยหรือพระอาการประชวรของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สองของอังกฤษ
ซึ่งส่งสัญญาณไปในทิศทางว่าน่าจะมีพระอาการที่ค่อนข้างหนักมาก และเสี่ยงต่อการสวรรคต ดังนี้
1) ควีนเอลิซาเบธที่สอง ซึ่งประทับอยู่ที่ปราสาทในสกอตแลนด์ ซึ่งปกติจะเป็นการแปรพระราชทานไปพักผ่อนในฤดูร้อนนั้น ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ให้ Liz Truss นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเข้าเฝ้าเพื่อทำพิธีแต่งตั้ง ซึ่งโดยปกติจะต้องทำที่พระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอน
11
2) นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ ได้กล่าวให้สัมภาษณ์หลังเข้าเฝ้าว่า ตัวท่านนายกรัฐมนตรีและพสกนิกรชาวอังกฤษทุกคน อยู่ในห้วงที่มีสมเด็จพระราชินีอยู่ในจิตใจตลอดเวลา
1
3) พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์ของควีนเอลิซาเบธที่สองคือ เจ้าฟ้าชาย Charles เจ้าฟ้าหญิง Anne เจ้าฟ้าชาย Andrew และเจ้าฟ้าชาย Edward ได้เร่งรีบมาเข้าเฝ้าพระมารดาอย่างพร้อมเพรียงกัน
3
4) พระราชนัดดาองค์โตคือ เจ้าชายวิลเลียม (William) ซึ่งเป็นรัชทายาทลำดับที่สองรองจากพระราชบิดาคือเจ้าฟ้าชาย Charles ก็ได้เร่งรีบเสด็จมาเยี่ยมด้วยเช่นกัน โดยที่พระอนุชาคือเจ้าชายเฮนรี่พร้อมกับคู่สมรสคือเมแกนก็กำลังติดตามมาด้วย
ทั้งสี่เหตุการณ์ดังกล่าว จึงทำให้ชาวอังกฤษมีความวิตกกังวลมาก ร่วมกับพระชนมายุของพระองค์ท่านที่มากถึง 96 พรรษา ตลอดจนพระสวามีคือเจ้าชายฟิลลิปก็สิ้นพระชนม์ไปก่อนหน้าไม่นานนัก
ควีนเอลิซาเบธที่สองกับเจ้าชายฟิลิป
จึงทำให้มีการคาดการณ์กันว่าพระพลานามัยหรือการเจ็บป่วยครั้งนี้ของพระองค์ น่าจะหนักหนามาก
จนกระทั่งสำนักพระราชวังบักกิงแฮมได้ออกมาแถลงถึงการสวรรคตของควีนเอลิซาเบธที่สองดังกล่าว
พระองค์เป็นประมุขของอังกฤษที่ครองราชสมบัตินานที่สุดถึง 70 ปี มีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีอังกฤษถึง 15 คนในรัชสมัยของพระองค์ท่าน คือตั้งแต่ปี 1952-2022 และมีพระชนมายุยืนนานถึง 96 พรรษา โดยพระองค์ประสูติเมื่อปี 1926
ควีนเอลิซาเบธที่สอง กับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
ควีนเอลิซาเบธที่สองกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
มีพระราชโอรสและพระราชธิดา 4 พระองค์ ได้แก่
เจ้าฟ้าชาย Charles ประสูติ 1948
เจ้าฟ้าหญิว Anne ประสูติ 1950
เจ้าฟ้าชาย Andrew ประสูติ 1960
เจ้าฟ้าชาย Edward ประสูติ 1964
เจ้าฟ้าชาย Charles
เจ้าฟ้าชาย Charles ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์โตจะเป็นผู้ขึ้นสืบราชสมบัติเป็นกษัตริย์อังกฤษในลำดับต่อไป และจะมีเจ้าชาย William ซึ่งเป็นพระโอรสองค์โตเป็นรัชทายาทลำดับที่หนึ่ง
1
ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ของอังกฤษ
Reference
1
  • 32
โฆษณา