เรื่องที่เห็นว่าไม่เป็นสาระ เรื่องปกติโลก เรื่องปลีกย่อยเกินไป และทุกเรื่องที่รู้แล้วไม่สามารถนำมาสังเคราะห์หรือเป็นพื้นฐาน สังเคราะห์ให้เกิดคุณประโยชน์ได้..แม้จะเป็นความจริงก็ตาม.เช่น ทำไมบางวันก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้าน คุณนับดาวบนท้องฟ้าได้กี่ดวง ทำไมมนุษย์เกิดมาแล้วต้องตายทุกคน ทำไมมนุษย์ชอบเปรียบเทียบ ราคาคิดเป็นเงินไทยเท่ากับ 125,000,000.0121 บาทเป็นต้น
2ถูกใจ
262รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...