เวลาผู้หญิงงอน
เวลาผู้หญิงบอกว่าไม่มีอะไร ไม่เป็นไร อะไรก็ได้ ตามใจ
คำพวกนี้ คุณไม่ต้องไปหาคำตอบเลย ไม่ว่าคุณตอบอะไร มันก็ผิดหมดแหละ
  • 5
โฆษณา