10 ก.ย. 2022 เวลา 10:57 • ภาพยนตร์ & ซีรีส์
เริ่มต้นได้เลย มีที่ลงงานเยอะแยะ เราก็ลงหลายที่ หลัก ๆ รือที่ RAW รวมเล่มแล้วก็ขายกับ mep
ตัวอย่างงานเราในลิงก์ ตามไปดูได้
โฆษณา