10 ก.ย. 2022 เวลา 12:40 • ความคิดเห็น
อยู่ที่คนครับ บางคนมองว่าดี บางคนมองไม่ดี เพราะคนพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ได้ไม่เท่ากัน
โฆษณา