อยู่ที่คนครับ บางคนมองว่าดี บางคนมองไม่ดี เพราะคนพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ได้ไม่เท่ากัน
63รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...