ผลกระทบต่อเด็กเมื่อพวกเขาเติบโตท่ามกลางความขัดแย้ง
.
เราเคยทะเลาะกันต่อหน้าลูก ๆ บ้างไหม ? แล้วเราเองเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันบ้างหรือเปล่า ? ความขัดแย้งกันภายในครอบครัวนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตคน ๆ หนึ่งไปจนชั่วชีวิต โดยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กทุกวัยตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นได้รับผลกระทบจากวิธีที่พ่อแม่เลือกที่จะจัดการกับปัญหาชีวิตคู่
การเติบโตมาในครอบครัวที่ขัดแย้ง และมีแต่ความเครียดอาจส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิต ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าเด็กที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรงนั้นอาจจะแย่กว่าการเติบโตอยู่กับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวบางครอบครัวซะอีก นอกจากนี้ เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่มีความขัดแย้งสูงอาจประสบปัญหาดังนี้
- เกิดความไม่มั่นคงภายในจิตใจ การทะเลาะกัน คือ บ่อนทำลายความรู้สึกมั่นคงภายในใจของเด็ก ๆ เกี่ยวกับครอบครัวที่ต้องคอยกังวลถึงการทะเลาะกันจากปากเสียงที่ไม่อาจคาดเดาของทั้งพ่อและแม่
- ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ และลูก สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งสูงสร้างความเครียดให้กับผู้ปกครองเช่นกัน ส่งผลให้พวกเขาไม่ได้ใช้เวลากับลูกเท่าที่ควร นอกจากนี้ คุณภาพของความสัมพันธ์อาจได้รับผลกระทบเนื่องจากอาจเป็นเรื่องยากสำหรับพ่อแม่ที่จะแสดงความอบอุ่นต่อลูกร่วมกันเนื่องจากปัญหาที่มี
- สภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ความเครียดส่งผลต่อพัฒนาการในการเติบโตตามช่วงวัยของทั้งร่างกายและจิตใจ
ผลการศึกษาในปี 2013 ที่ตีพิมพ์ใน Child Development พบว่าความเครียดที่เกิดจากบ้านที่มีความขัดแย้งสูงทำให้ประสิทธิภาพในการคิดของเด็กลดลง นักวิจัยพบว่าเมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย ๆ เด็ก ๆ จะควบคุมความสนใจและอารมณ์ได้ยากขึ้น ความสามารถในการแก้ปัญหาก็ถูกลดทอนลงเช่นกันในขณะเดียวกัน การศึกษาอื่น ๆ พบว่าการใช้ชีวิตในครอบครัวที่มีความขัดแย้งสูงจะเพิ่มโอกาสให้ออกจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและได้ผลการเรียนที่ต่ำ
การลงทุนทางอารมณ์มีส่วนสำคัญในการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในครอบครัว การสื่อสารเชิงบวก ความอบอุ่นของพ่อแม่ อาจช่วยให้เด็กปรับตัวกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น แม้กระทั่งครอบครัวที่ต้องหย่าร้างกันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าได้รับความรัก ปลอดภัย และยังช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพจิต และทำให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาความนับถือตนเองที่สูงขึ้นและผลการเรียนที่ดีขึ้นอีกด้วย อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ : https://bit.ly/3NMNSiH
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา