ก็ดูกันไปก่อนก็ได้ให้แน่ใจว่าทัศนคติตรงกัน เข้ากันได้แล้วค่อยตัดสินใจอีกที่ (ช้าช้าได้พร้าเล่มงาม)
2 ถูกใจ
182 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา