Forward P/E อัตราส่วนความคาดหวัง
ถ้าพูดถึงค่า P/E นั้น หลายคนน่าจะรู้จัก ซึ่งในความเรียบง่ายนี้ ก็มีสิ่งที่น่าสนใจ มารู้จัก Forward P/E ที่มักจะเห็นตามบทวิเคราะห์กันว่าคืออะไร
PE ไว้ประเมินมูลค่าหุ้น
P/E คือ price to earning ratio
P/E = ราคา (price) / กำไรต่อปี (earning)
P/E เป็นค่าที่แสดงว่ากี่ปีคืนทุน ถ้าบริษัททำกำไรเท่าเดิมตลอด
ร้านอาหารมานะ มีกำไร 1,000,000 บ.ต่อปี เราซื้อร้านนี้มาราคา 8,000,000 บ.
นั่นคือ P/E = 8,000,000/ 1,000,000 = 8 เท่า
ถ้าร้านนี้ทำ “กำไรเท่าเดิมตลอด” (ขอเน้นว่าเท่าเดิมตลอด) ใช้เวลา 8 ปี ในการคืนทุน
P/E ที่ส่วนใหญ่เขาพูดถึง จะมี 2 ค่า ซึ่งเราต้องดูว่าเขาพูดถึงค่าไหนนะ
(1) Trailing P/E หรือ P/E ย้อนหลัง เป็นการคำนวณมาจากกำไรย้อนหลัง 12 เดือน (4 ไตรมาส) เป็น P/E ที่คิดมาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง เราจะเห็นได้ตามเว็บไซต์ของ www.set.or.th ตรงตารางสรุปงบในหุ้นที่เราสนใจ
(2) Forward P/E หรือ P/E ล่วงหน้า คำนวณจากราคาหุ้นปัจจุบัน หารด้วย “กำไรในอนาคตที่คาดการณ์ หรือ กำไรต่อหุ้นในปีหน้า” เนื่องจากมันเป็นการคาดเดาอนาคต จึงมีความไม่แน่นอนได้ ค่า Forward P/E จะเห็นตามบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ต่างๆ
Trailing P/E คือ P/E ที่วัดความถูกแพงของราคาหุ้นปัจจุบัน จากกำไรที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ Forward P/E คือ ความถูกแพงของราคาหุ้นปัจจุบัน เมื่อเทียบกับกำไรในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลองมาดูตัวอย่างกัน…
หุ้นบริษัทปิติจำกัด ราคาต่อหุ้นอยู่ที่ 20 บ. และมีกำไรต่อหุ้น ที่ 1 บ./หุ้น แบบนี้ Trailing P/E จะเท่ากับ 20 เท่า
แต่ถ้าเราคาดการณ์ว่าหุ้นบริษัทปิตินี้มีการเติบโต จะมีการเติบโตของกำไรสุทธิเป็น 2 เท่าในปีถัดไปซึ่งจะทำให้กำไรต่อหุ้น จาก 1 บ. เพิ่มเป็น 2 บ.
Forward P/E ก็จะเท่ากับ 10 (เพราะราคาหุ้นตอนนี้คือ 20 บ.หารกำไรที่คาดเดาคือ 2 บ./หุ้น) แบบนี้ราคาหุ้นของบริษัทปิติที่ตอนนี้ 20 บ. ก็อาจน่าสนใจ เพราะ Forward P/E แค่ 10 เท่า เท่านั้น
จากตัวอย่าง หุ้นตัวหนึ่ง หุ้นนี้ราคาหุ้นปัจจุบัน 64 บ. ปีที่ผ่านมา EPS (earning per share หรือกำไรต่อหุ้น) 1.6 บ. คิดเป็น P/E ที่ 40 เท่า
และคาดการณ์ว่า ในปีนี้การเติบโตจะเพิ่มขึ้น 40% จากเดิม จะทำให้ EPS กลายเป็น 1.6 (1+0.4) = 2.24 บ.ต่อหุ้น
Forward P/E เป็น ราคาหุ้นปัจจุบัน/ EPS ที่คาดการณ์ จะเป็น 64/ 2.24 = 28 เท่า
เราก็จะเห็นว่า ถ้ามีการคาดการณ์ว่ากำไรจะมีการเติบโตในอนาคต ก็จะทำให้นักลงทุนยอมซื้อขายกันที่ราคาหุ้นสูง แต่ที่ต้องระวังว่า ถ้าการเติบโตไม่เป็นอย่างที่คิด อาจจะทำให้ตกลงมาได้ เช่น หุ้นกลุ่ม tech ที่ในปีนี้ราคาหุ้นมีการปรับลดลงมามาก เมื่อการเติบโตไม่เป็นไปตามที่คาด
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#หุ้น
#ลงทุนหุ้น
#ราคาหุ้น
#PE
#กำไรต่อหุ้น
#ประเมินมูลค่าหุ้น
#earningpershare
  • 3
โฆษณา