ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อพลังชี่พร่อง
การดูแลรักษาร่างกายให้“สมดุล”อยู่เสมอ
เพราะเชื่อว่าหากร่างกายสมดุลจะไม่เกิดอาการเจ็บป่วย ดังนั้นจึงได้มีการจำแนกลักษณะพื้นฐานของร่างกายออกเป็น 8 แบบเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลสุขภาพ ทั้งในด้านอาหารการกิน การทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ตลอดจนจิตใจ อารมณ์ และการปฏิสังคมกับผู้อื่นด้วย
อาหารที่เหมาะกับผู้ที่มีร่างกายแบบชี่พร่อง
1.อาหารตระกูลข้าว เช่น ข้าวเหนียว ข้าวซ้อมมือ
ข้าวโอ๊ตข้าวบาร์เลย์
2.ผักและผลไม้ เช่น ซานเย่า(ห่วยซัว) พุทราจีน หัวไชเท้า เห็ดหอม น้ำผึ้ง
3. เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อปลา เนื้อไก่ เนื้อห่าน เนื้อวัว
ผู้ที่ชี่พร่องไม่ควรออกกำลังกายที่ใช้แรงหรือทำให้เหงื่อออกมาก ควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ หมั่นลูบท้องรอบสะดือทิศตามเข็มนาฬิกาเพื่อกระตุ้นการขับถ่าย การฝังเข็มและการกินยาจีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ร่างกายกลับเข้าสู่สมดุลได้เร็วยิ่งขึ้น
2 ถูกใจ
2 แชร์
86 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...