สติ ครับ
ถ้าทาง วิทยาศาสตร์ ก็เครื่องจับเวลา ต่างๆ นาฬิกา
แสดงความคิดเห็นของคุณ...