คนดีคิดทำในสิ่งที่เป็นกุศล เป็นประโยชน์ เรียกว่า "ทำความดี" การทำความดีต้องทำให้ถูกต้องตามทฤษฎี วิธีการ หรือตามเหตุผล ของเรื่องนั่นๆด้วย
ถ้าทำได้สอดคล้องดีแล้วนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า"ทำดี".เช่น หมาลูกอ่อนจอมดุ มีลูกน่าสงสาร เราเห็นแล้วสงสารจึงเอานมไปให้มันกิน แม่หมาซึ่งมีจิตที่กลัวมนุษย์ทำร้ายย่อมแสดงความกลัวออกมาโดยการกัดเรา เป็นต้น กรณีนี้ถ้าจะเรียกว่าทำดีได้ต้องรู้และป้องกันไม่ให้แม่หมามาทำร้ายเราก่อน.ตัวอย่างอันนี้อยากชี้ให้เห็นว่า "การทำความดี" ก็ต้อง เข้าใจ การ"ทำดี"ด้วย
34รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...