ชีวิตฉันมีแต่สิ่งดีดีเข้ามา
ฉันมีความสุข
ทุกคนมีความสุขเมื่ออยู่กับฉัน
ฉันมีครอบครัวที่อบอุ่น ลูกที่ดี
ฉันงานทำที่มั่นคง
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีเงินเก็บเยอะ มีทรัพย์สินเยอะ ไม่มีหนี้สิน
ฉันสวย ฉันมีเสน่ห์ เมื่อคนมองมาที่ฉัน
ฉันเก่งในรอบด้าน ฉันพูดเก่ง
ฉันประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง ฉันมั่งคั่ง
โฆษณา