18 ก.ย. 2022 เวลา 15:46 • ความคิดเห็น
ทุกครั้งที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ จะมีความกังวลและกลัวเข้ามาทุกครั้ง อาจจะเพราะเป็นเรื่องใหม่ หรือเรื่องที่เรายังไม่มีประสบการณ์ตรงนั้น เราต้องก้าวผ่านและเริ่มลงมือทำเลยค่ะ ครั้งแรกยากเสมอ แต่ถ้าผ่านไปได้แล้วก็ชิลๆเลยค่ะ
โฆษณา