19 ก.ย. 2022 เวลา 10:08 • ความคิดเห็น
จากข้อมูลเท่าที่ให้มา
มองว่าคุณมอง " เงิน" เป็นตัวชี้วัดเรื่องความสำเร็จ
สิ่งที่คุณทำมามากมายจึงไม่ได้เริ่มด้วย "ความรัก" ในงานที่ทำ
เมื่อไม่ได้รักในงานที่ทำมากพอ ก็ไม่ได้มีความอดทน เพียรพยายาม มุ่งมั่น หาวิธีแก้ปัญหา และรอคอยให้งานนั้นค่อยๆเจริญงอกงาม
เหมือนคุณปลูกต้นไม้ใหญ่ แต่ต้นไม้โตไม่ทันใจ ไม่ออกดอกออกผลให้เห็นอย่างใจ ก็ฟันทิ้ง แล้วปลูกใหม่ไปเรื่อยๆ
สิ่งที่ควรทำ คือควรหาว่าคุณรักชอบ และมีความรู้มากพอในการปลูกต้นไม้ชนิดไหนที่เป็นที่ต้องการของตลาด และคุณสามารถอยู่ดูแล แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ฝนแล้ง ศัตรูพืช ให้มันไปได้เรื่อยๆ สามารถอดทนรอวันที่ต้นไม้จะออกดอกออกผลให้อย่างมีความสุขให้ได้ก่อน แล้วค่อยลงมือทำ น่าจะดีกว่าการปลูกต้นไม้แบบเหวี่ยงแห ไปตามกระแสนะคะ
โฆษณา