20 ก.ย. 2022 เวลา 00:20 • ดนตรี เพลง
เพลงได้มาจาก AI ...จากค้นเรื่องพลังงาน อาหาร ของเยอรมันที่กำลังชิงจะเป็นผู้นำประเทศกลุ่มยุโรปทั้งคืน .....😁
โฆษณา