เหลือแต่ปุ่มถูกใจที่ผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ 55
น่าจะเพราะบางคนยังไม่อัพเดทแอพครับ เลยใช้ปุ่มแบบเดิมได้อยู่
  • 4
โฆษณา